AEO tanúsítvány

2008. január 1-től életbe léptek az engedélyezett gazdálkodó (az angol elnevezésének kezdőbetűiből kialakított rövidítése: AEO) státuszra vonatkozó szabályok. Ez jelentős hatással van mindazon gazdasági szereplőkre, akik (amelyek) tevékenységük során kapcsolatba kerülnek a Közösség valamelyik vámszervével. A következőkben az engedélyezett gazdálkodó státuszra vonatkozó legfontosabb tudnivalókról adunk áttekintést.

A vámhatóságok bármely, a Közösségben letelepedett gazdasági szereplőnek kérelemre megadhatják az engedélyezett gazdálkodó státuszt. Ennek az alábbi formái vannak:

  • AEO-tanúsítvány „Vámjogi egyszerűsítések”. Azon gazdasági szereplőkre vonatkozóan, akik kérik, hogy a vámjogszabályokban meghatározott egyszerűsítésekben részesüljenek, és teljesítik a vámjogszabályokban meghatározott feltételeket.
  • AEO-tanúsítvány „Biztonság és védelem”. Azon gazdasági szereplőkre vonatkozóan, akik kérik, hogy a biztonsággal és a védelemmel kapcsolatos vámellenőrzések során könnyítésekben részesüljenek az áruknak a Közösség vámterületére való belépésekor, vagy amikor az áruk a Közösség vámterületét elhagyják, és teljesítik a vámjogszabályban meghatározott feltételeket.
  • AEO-tanúsítvány "Vámjogi egyszerűsítések/Biztonság és védelem". Azon gazdasági szereplők részesülhetnek ebben, akik kérik, hogy a fenti első pontban meghatározott egyszerűsítésekben és a fenti második pontban meghatározott könnyítésekben részesüljenek, és teljesítik a vámjogszabályban meghatározott feltételeket.

Az engedélyezett gazdálkodó státuszt az EU összes tagállamának vámhatóságai elismerik, tehát a Magyarországon kiadott engedély valamennyi tagállamban érvényes.

Tekintettel arra, hogy az EU valamely tagállamának vámhatósága által megadott AEO státuszt az EU valamennyi tagállama automatikusan elismeri, különösen fontos, hogy az AEO-kkal kapcsolatos közösségi jogszabályokat valamennyi tagállamban egységesen alkalmazzák.